Voordelen

Het SVK, uw ideale partner!

Een sociaal verhuurkantoor wordt erkend door de Vlaamse overheid.
Als eigenaar sluit u een huurovereenkomst af met een erkend SVK dat op zijn beurt de woning doorverhuurt aan kwetsbare huurders.
Het SVK is uw huurder en komt zijn huurdersverplichting na.
Iedere maand betaalt het SVK stipt zijn huur (= huurgarantie), ook als de woning niet verhuurd is. Bovendien geniet u van alle voordelen en zekerheden vermeld in het Vlaams Woninghuurdecreet en de Vlaamse Wooncode.

Uw voordelen:

 • Geregistreerde huurovereenkomst van 9 jaar
 • Huurgarantie (= gegarandeerde huuropbrengst)
 • Vermijden van langdurige leegstand en de bijhorende leegstandsheffing
 • Belasting op kadastraal inkomen en niet op de werkelijke huurinkomsten
 • Vermindering op uw onroerende voorheffing (bij afgifte aanslagbiljet onroerende voorheffing en na registratie bij de VLABEL)
 • Gunsttarief registratierechten bij aankoop van een woning (7%)
 • Btw-verlaging bij nieuwbouw (12% of 6%)
 • Geen risico op langdurige gerechtelijke procedures
 • De garantie dat uw entiteit op het einde van de huurovereenkomst in de oorspronkelijk staat wordt afgegeven waarbij rekening wordt gehouden met normale slijtage.
 • Technisch team dat instaat voor de opvolgingen van kleine herstellingen
 • Huurdersbegeleiding dat huurders bijstaat bij hun rechten en plichten
 • Interessant premiestelsel
 • Geen commissieloon
 • Samenwerking met een professionele partner