Voordelen

Waarom is een sociaal verhuurkantoor uw ideale partner?

SVK’s worden erkend door de Vlaamse overheid. U sluit een huurcontract af met een SVK, dat op zijn beurt de woning doorverhuurt aan sociale huurders. U ontvangt maandelijks de huur. Daaraan verandert niets. En u blijft genieten van alle voordelen en zekerheden vermeld in het Vlaams Woninghuurdecreet en de Vlaamse Wooncode. Maar u krijgt wel extra zekerheid. Want het SVK betaalt altijd stipt de huur, ook als de woning niet verhuurd is. Bovendien krijgt u nooit te maken met wanbetalers. Het SVK is immers uw huurder, en komt alle huurdersverplichtingen na.

Uw voordelen:

 • geregistreerd hoofdhuurcontract van 9 jaar
 • gegarandeerde huuropbrengsten
 • het vermijden van langdurige leegstand van uw woning en de bijbehorende leegstandsheffing
 • enkel belasting op het kadastraal inkomen en niet op de werkelijke huurinkomsten
 • gunsttarief registratierechten bij aankoop (7%) en BTW-verlaging bij nieuwbouw (12% voor privé investeringen in sociale huisvesting)
 • geen risico op langdurige en lastige gerechtelijke procedures
 • de garantie dat u uw woning op het einde van de overeenkomst weer in de oorspronkelijke staat terugkrijgt (rekening houdend met de normale slijtage)
 • onderhoud van de woning: een technisch team voor advies bij renovaties en opvolging kleine herstellingen
 • huurdersbegeleiding: op frequente basis gaat iemand langs bij de huurders
 • brandverzekering afgesloten vanuit het SVK
 • recht op premies
 • als SVK vragen we geen commissieloon, wel een billijke huurprijs
 • samenwerking met een professionele partner
 • vermindering op uw onroerende voorheffing (bij afgifte aanslagbiljet onroerende voorheffing)