Procedure inhuurname

U heeft als eigenaar een woning en wenst die te verhuren? 
Neem dan zeker en vast contact op met het Sociaal Verhuurkantoor regio Roeselare VZW en maak vrijblijvend een afspraak met onze prospectiemedewerker. 
Hoe verloopt een inhuurname van uw woning, appartement en/of studio?

 • De prospectiemedewerker brengt een bezoek aan uw eigendom. 
  Tijdens dit verkennend bezoek wordt een inschatting gemaakt van uw pand naar eventueel uit te voeren werken in functie van conformiteit én inhuurname.
 • Na het plaatsbezoek ontvangt u een intentieverklaring waarop u een overzicht vindt van de noodzakelijke attestering, een richtprijs van inhuurname evenals het overzicht van alle vastgestelde opmerkingen met daarbij de nodige advisering.
 • U bent geïnteresseerd in een samenwerking met ons kantoor? 
  Wij ontvangen graag binnen de maand de ondertekende intentieverklaring van u terug.
 • Na de werken volgt er een tweede vooronderzoek in uw pand. 
  Eveneens wordt op dat moment een plannetje opgemaakt in functie van de rationele bezetting.
 • Uw dossier wordt ingediend bij Stad Roeselare of de betreffende gemeente. De dienst heeft 20 dagen de tijd om het onderzoek in te plannen.
 • Is uw woning conform?
  • De medewerker toewijzing zal de lijst met kandidaat-huurders aanschrijven.
  • De plaatsbeschrijving van uw pand wordt opgemaakt.
  • U wordt uitgenodigd voor de ondertekening van het hoofdhuurcontract en de plaatsbeschrijving.
  • Uiterlijk twee maand NA de ondertekening van het hoofdhuurcontract, zal de betaling van de huur worden aangevat (ongeacht of het pand op dat moment verhuurd is).