Procedure inhuurname

Heeft u als eigenaar een pand dat u wenst te verhuren via ons kantoor, neem dat vrijblijvend contact op met onze prospectiemedewerker. De medewerker zal u informeren en desgewenst een afspraak vastleggen in uw eigendom.
Wat mag u verwachten?

 • Eerste plaatsbezoek aan uw pand waarbij een inschatting gemaakt wordt van eventuele werkzaamheden in functie van conformiteit en inhuurname, de rationele bezettingsgraad en de huurprijs.  
 • Na het bezoek ontvangt u een intentieverklaring waarop u een overzicht kan terugvinden van:
  • Noodzakelijk attestering (EPC/EPB-attest, keuringsverslag elektriciteit, onderhoudsattest gaswandketel,…)
  • Overzicht van eventuele werkzaamheden
  • Richtprijs van inhuurname

  Bovendien ontvangt u op dat moment ook uitleg over de premies en fiscale voordelen waar u mogelijks recht op heeft.

 • Opvolgbezoeken doorheen de renovatie (indien nodig).
 • Controlebezoek in functie van het te behalen conformiteitsattest.
 • Aanvraag conformiteitonderzoek bij de dienst Wonen.
 • Opmaak plaatsbeschrijving door een externe dienst waarbij de kost evenredig verdeeld wordt tussen eigenaar en SVK.
 • Opmaak hoofdhuurovereenkomst (uiterlijk twee maand na de opstartdatum van de huurovereenkomst, start de betaling van de maandelijkse huur, ongeacht of het pand op dat moment verhuurd is).