Taalkennisvereiste

Als huurder moet je één jaar na de start van het huurcontract bewijzen dat je de Nederlandse taal, niveau A1 van het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen, beheerst, hiervoor vrijgesteld bent of uitstel hebt gekregen. Indien je dit niet kan bewijzen, kan er een administratieve geldboete opgelegd worden van 25 tot 5000 euro. Je huurbegeleider volgt dit samen met jou op.

Als dit reeds in orde was bij de start van het huurcontract, hoef je niets te doen.

Indien dit bij de start van het huurcontract nog niet in orde was, zal je huurbegeleider, één jaar na de start van het contract, de kruispuntbank inburgering controleren. Hierop kunnen we zien of je de taalkennis beheerst, vrijgesteld bent of uitstel gekregen hebt.

Indien er geen bewijzen zijn, kan je dit zelf op volgende manieren aantonen:

  1. Een bewijs waaruit blijkt dat de huurder beschikt over de basistaalvaardigheid Nederlands, uitgereikt door instellingen waarin het Nederlands de onderwijstaal is, die wettelijk of decretaal erkend zijn in het vereiste niveau;
  2. Een diploma, certificaat of ander document, behaald als bewijs van het voltooien van een opleiding die gevolgd is aan een onderwijsinstelling die gefinancierd, georganiseerd of gesubsidieerd wordt door Nederland, met uitzondering van de opleidingen gevolgd aan een onderwijsinstelling in Bonaire, Sint-Eustatius of Saba;
  3. Een diploma, certificaat of ander document, behaald als bewijs van het voltooien van een van de door de Vlaamse Regering bepaalde Nederlandstalige opleidingen in een onderwijsinstelling in Bonaire, Sint-Eustatius, Saba, Aruba, Curaçao of Sint-Maarten of in Suriname;
  4. Het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal van de Nederlandse Taalunie;
  5. Een bewijs waaruit blijkt dat de huurder beschikt over de basistaalvaardigheid Nederlands, uitgereikt door de gewestelijke diensten voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling;
  6. Een taalcertificaat, afgegeven door het Selectiebureau van de Federale Overheid (SELOR) waaruit blijkt dat de huurder beschikt over de basistaalvaardigheid Nederlands.

Een vrijstelling of uitstel staat vermeld in de kruispuntbank inburgering. Een vrijstelling kan uitzonderlijk ook aangetoond worden via een medisch attest waaruit blijkt dat je door ernstige ziekte, mentale of fysieke handicap de basistaalvaardigheid Nederlands nooit kan halen.