Taalkennisvereiste

Als huurder moet je voldoen aan het Nederlandse niveau A1 of A2 van Europees Referentiekader voor Moderne Talen.

Nieuwe huurders die hun contract ondertekenden na 1 januari 2023 dienen de Nederlandse taal kennen op het niveau A2 van het Europees Referentiekader voor Moderne Talen. Je hebt dit niveau twee jaar na de start van jouw huurovereenkomst. Huurders die voor 1 januari 2023 een huurovereenkomst tekenden, hebben één jaar na de start van het huurcontract bewijzen dat je de Nederlandse taal, niveau A1 van het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen, beheerst

Wat als je niet voldoet?
Heb je na één jaar / twee jaar het niveau A1 / A2 Nederlands niet? Kom je in aanmerking voor een uitstel of vrijstelling? Bezorg ons dan de nodige bewijzen.
Uitstel kan in twee gevallen:

  • Om beroepsmatige, medische of persoonlijke redenen kon de huurder de opleiding Nederlands tweede taal nog niet starten of afronden.
  • Er was geen gepaste opleiding tijdig beschikbaar.

Vrijstelling kan u verkrijgen door:

  • Een verklaring van uitgeleerdheid
  • Een bewijs dat je door ernstige ziekte, mentale of fysieke handicap nooit een opleiding Nederlands tweede taal moet volgen.

Voldoe je nadien nog steeds niet?
Dan kan je een administratieve geldboete krijgen.

Waar kan je Nederlands leren?
Je kan via verschillende scholen en organisaties Nederlands leren. Het agentschap Inburgering en Integratie van de Vlaamse overheid kan je hierover informeren.

Online: www.integratie-inburgering.be

Contactpunt Roeselare:
Guido Gezellelaan 7, 8800 Roeselare
Telefoon 02 701 78 70
E-mailadres roeselare@integratie-inburgering.be

Woont u niet in Roeselare? Neem dan contact op met de lokale afdeling in uw buurt:

  • Antwerpen: Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen; telefoon: 03 338 70 11
  • Limburg: H-Blok – 2e verdieping, Universiteitslaan 3, 3500 Hasselt; telefoon: 011 30 56 00
  • Vlaams-Brabant: Monseigneur Ladeuzeplein 17, 3000 Leuven; telefoon: 016 47 43 11
  • Oost-Vlaanderen: Elfjulistraat 39C, 9000 Gent; telefoon: 09 321 86 00
  • West-Vlaanderen: President Kennedypark 30, 8500 Kortrijk; telefoon 056 74 21 50.