Missie / Visie


Visie (onze kijk op de toekomst)

Elke mens krijgt de kans om vanuit een stabiele woonsituatie de kans te krijgen een vol- en menswaardig leven uit te bouwen

 

 Missie (onze bestaansgrond)

Als Sociaal Verhuurkantoor zijn we de schakel tussen wonen en welzijn. Door kwetsbare inwoners van ons werkingsgebied een woning Ún ondersteuning bij het wonen aan te bieden, vormen we de basisvoorwaarden voor het uitbouwen van een stabiel en menswaardig leven.

Kerncompetenties van de organisatie :

  • Resultaatgerichtheid: gericht op het concretiseren van doelen en het realiseren van resultaten conform de vooropgestelde timing en afspraken
  • Samenwerken: actieve bijdragen aan het gezamenlijke resultaat of aan het oplossen van problemen of conflicten, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van eigen belang is.
  • Klantgerichtheid: afstemmen van acties op de gevoeligheden, behoeften en wensen van klanten, ook wanneer deze niet rechtstreeks geuit worden
  • Innovatie: de voortdurende verbetering en vernieuwing van kennis, methodes, processen, diensten en producten.