Wijziging contactgegevens of rekeningnummer


Soms gebeurt het dat het SVK geld moet terug storten aan de huurder. Dit kan omwille van volgende redenen:

  • Te veel betaalde huur.
  • Recht op vermindering onroerende voorheffing.
  • Achterstallig huursubsidie.
  • Tegoed syndicuskosten.
  • ...

Het is belangrijk dat wij altijd beschikken over het correcte rekeningnummer van de huurders. Indien je in budgetbeheer of collectieve schuldbemiddeling zit, hebben we dit rekeningnummer nodig.

Indien jouw rekeningnummer wijzigt, moet je dit doorgeven via dit formulier.

Het formulier kan je afgeven aan je huurbegeleider, in onze brievenbus steken of doorsturen via mail of WhatsApp.
Ook wanneer je een nieuw telefoonnummer hebt, moet je dit zeker laten weten aan het SVK! Dit is belangrijk wanneer wij jou dienen te contacteren om een afspraak te maken, of wanneer wij belangrijke informatie moeten doorgeven.