Rekeningnummer huurders


Soms gebeurt het dat het SVK geld dient terug te storten aan de huurder. Dit kan door volgende redenen:
  • Te veel betaalde huur
  • Recht op vermindering onroerende voorheffing
  • Achterstallig huursubsidie
  • Tegoed syndicuskosten
  • ...
Het is belangrijk dat wij ten allen tijde beschikken over het correcte rekeningnummer van de huurders.
Indien jouw rekeningnummer wijzigt, dien je dit door te geven via dit formulier.

Het formulier kan je afgeven aan je huurbegeleider, in onze brievenbus steken of doorsturen via mail of WhatsApp.