Nieuws

  Openingsuren juli en augstus 2019

Van 1 juli 2019 t.e.m. 31 augustus 2019 zijn de zitdagen in het Welzijnshuis, alsook de telefonische bereikbaarheid beperkt door de verlofperiode.

lees verder

 
  Artikel woonwoord: Kwalitatieve huurbegeleiding bij SVK's

Alle sociale verhuurkantoren organiseren boven op het huren en verhuren van woningen een intensieve huurbegeleiding van hun huurders. Maar wat is de rode draad van een kwalitatieve huurbegeleiding? Wij staken ons licht op bij Els Van Der Hoeven van SVK WoonregT, An Bevernage van SVK-OCMW Gent en Lies Buyse van SVK Regio Roeselare.

lees verder

 
  Project Hectaar

Het Sociaal Verhuurkantoor regio Roeselare heeft momenteel ook enkele samenwerkingen lopen met projectontwikkelaar Hectaar.

lees verder

 
  Vlaams Woninghuurdecreet vanaf 1/01/2019

Op 9 november 2018 kondigde de Vlaamse Regering het Vlaams Woninghuurdecreet af. Alle huurcontracten die vanaf 1 januari 2019 worden gesloten voor een huurwoning in Vlaanderen vallen onder de nieuwe regelgeving. In het decreet staan de basisprincipes met betrekking tot o.a. de staat van het gehuurde goed, de duur van de huurovereenkomst, de opzeggingsmogelijkheden, de overdracht van de huurovereenkomst, de onderverhuring, de indexatie en de eventuele herziening van de huurprijs. Het decreet bevat ook vernieuwingen op het vlak van medehuur en studentenhuurovereenkomsten.

lees verder