Inschrijvingsvoorwaarden

Ingeschreven in register
Je moet ingeschreven zijn:

 • In het bevolkingsregister
 • In het vreemdelingenregister

OPGELET! Ingeschreven zijn in het wachtregister is NIET voldoende

Leeftijd

Je kan je alleen inschrijven indien je ouder bent dan 18 jaar (meerderjarig). Bovendien moet iedereen van je gezin, die ouder is dan 18, het inschrijvingsformulier ondertekenen. Dat wil dus zeggen:

 • Jijzelf
 • Je man of vrouw
 • Meerderjarige kinderen (+18 jaar)
 • Andere gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar

Ben je nog geen 18 jaar, maar woon je begeleid zelfstandig? Dan kan je uitzonderlijk wel inschrijven. Je moet hiervoor wel steeds een bewijs binnen brengen.

Inkomen
Inkomen is een belangrijke voorwaarde. Met inkomen bedoelen we het gezamenlijk netto belastbaar inkomen. Daarnaast bekijken we ook het actueel besteedbaar inkomen. Dit gebeurt van alle gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar en niet ten laste vallen van de referentiehuurder (jijzelf).
Het netto belastbaar inkomen van referentiejaar (3 jaar terug) mag niet meer bedragen dan €24.852 voor alleenstaanden zonder personen ten laste, €26.934 voor alleenstaanden met een handicap of €37.276 voor anderen te verhogen met €2.084 per persoon ten laste.

OPGELET:
Je kan je ook inschrijven als je inkomen drie jaar geleden hoger was dan de maximumgrens, maar sindsdien veel lager is OF wanneer je drie jaar geleden geen inkomsten had, maar het jaar erna wel OF wanneer je tot op heden geen inkomsten had. Voor het laatste punt moet je wel een verklaring op eer invullen. Deze kan je terug vinden onder Inschrijvingsformulier- en documenten.

Eigendom
Je mag samen met je gezinsleden geen woning of geen perceel bestemd voor woningbouw, gedeeltelijk of volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik in binnen- of buitenland bezitten.
Je mag of één van je gezinsleden geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap zijn waarin jij of één van je gezinsleden een woning of een perceel dat bestemd is voor woningbouw, inbrengen.

UITZONDERINGEN:

 • Als je aan het scheiden bent of de wettelijke samenwoning met je partner gaar beëindigen, indien het volgende kan aangetoond worden:
  • Bij inschrijving: huwelijk onherstelbaar ontwricht
  • Bij toewijzing: echtscheiding is ingeleid, er gegronde redenen zijn waarom de echtscheiding nog niet is ingeleid of er een vermoeden van afwezigheid van de partner is
 • Op basis van het kosteloos karakter van de eigendomsverwerving (bewijs kosteloze verwerving)
 • Als je woning in een ruimtelijke bestemmingszone in België ligt waar wonen niet is toegelaten
 • Als je woning wordt ontruimd voor sociale woonprojecten of sociaal beheer
 • Als je woning ligt binnen de grenzen van een vastgesteld onteigeningsplein in het Vlaams Gewest
 • Al je woning onbewoonbaar of ongeschikt verklaard is, max. 2 maanden voor de inschrijving
 • Als je woning niet is aangepast aan je fysieke handicap
 • Als je beheer van je woning verloren hebt door een faillietverklaring

OPGELET: Indien je een sociale woning huurt, moet je binnen het jaar je woning/eigendom verkopen/vervreemden.