Inschrijvingsvoorwaarden

Wie moet voldoen?

 • De toekomstige referentiehuurder
 • De persoon die de sociale huurwoning mee gaat bewonen en:
  • Met hem gehuwd is
  • Met hem wettelijk samenwoont
  • Zijn feitelijke partner is

Voorwaarden

Ingeschreven in register
Je moet ingeschreven zijn:

 • In het bevolkingsregister
 • In het vreemdelingenregister

OPGELET! Ingeschreven zijn in het wachtregister is NIET voldoende

Leeftijd

Je kan je alleen inschrijven indien je ouder bent dan 18 jaar (meerderjarig). Jij en je eventuele partner, die ouder is dan 18, moeten het inschrijvingsformulier ondertekenen.
Uitzondering: Ben je nog geen 18 jaar, maar woon je begeleid zelfstandig? Dan kan je uitzonderlijk wel inschrijven. Je moet hiervoor wel steeds een bewijs binnen brengen.

Inkomen
Wiens inkomen wordt gecontroleerd?

 • Van de toekomstige referentie-huurder
 • Van de partner van de toekomstige referentiehuurder (echtgenoot, wettelijke of feitelijke partner) op voorwaarde dat hij/zij de sociale woning mee gaat bewonen
 • Niet: andere gezinsleden

Welk inkomen wordt gecontroleerd?
De som van:

 • Het gezamenlijk belastbaar inkomen en afzonderlijk belastbare inkomsten
 • Leefloon
 • Inkomens-vervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap
 • De van belastings-vrijgestelde inkomsten uit buitenland of verworven bij Europese of internationale instelling

Het meest recentste jaar waarvoor een aanslagbiljet beschikbaar is, wordt bekeken. Met een maximum van drie jaar terug. Binnen één gezin zijn er dus verschillende inkomensjaren mogelijk.

 • Geen gezinsinkomen? Dan controleren we het huidig inkomen. Vul wel de verklaring op eer in. Deze kan je terugvinden onder Inschrijvingsformulier- en documenten.
 • Inkomensgrens overschreden? Dan controleren we ook je huidig inkomen.

Inkomensgrenzen:

 • Voor alleenstaanden zonder personen ten laste: €28.108
 • Voor alleenstaanden met een handicap: €30.460
 • Alle andere: €42.156, te verhogen met €2.356 per persoon ten laste.

Eigendomsvoorwaarde
U en uw echtgenoot, de persoon met wie u wettelijk samenwoont of feitelijke partner:

 • hebben geen woning of bouwgrond in België of in het buitenland volledig of gedeeltelijk in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal
 • hebben geen woning of bouwgrond in België of in het buitenland die u of uw echtgenoot, persoon met wie u wettelijk samenwoont of feitelijke partner volledig of gedeeltelijk in vruchtgebruik gaf
 • hebben geen woning of bouwgrond in België of in het buitenland die u, uw echtgenoot, persoon met wie u wettelijk samenwoont of feitelijke partner volledig of gedeeltelijk in erfpacht of opstal gaf
 • zijn geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap waarin u, uw echtgenoot, persoon met wie u wettelijk samenwoont of feitelijke partner een zakelijk recht (volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, opstal) op een woning of bouwgrond inbracht.

Uitzonderingen:

 • U heeft uw woning of bouwgrond samen met een van de volgende personen volledig in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal: uw echtgenoot of ex-echtgenoot, de persoon met wie u wettelijk samenwoont of samenwoonde, uw feitelijke partner of ex-partner. Deze persoon zal de sociale woning ook niet mee bewonen.*
 • U gaf uw woning of bouwgrond samen met een van de volgende personen volledig in vruchtgebruik, erfpacht of opstal: uw echtgenoot of ex-echtgenoot, de persoon met wie u wettelijk samenwoont of samenwoonde, uw feitelijke partner of ex-partner. Deze persoon zal de sociale woning ook niet mee bewonen.*
 • Via schenking of erfenis kreeg u of uw echtgenoot, persoon met wie u wettelijk samenwoont of feitelijke partner de woning of bouwgrond gedeeltelijk in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal.*
 • Via schenking of erfenis kreeg u of uw echtgenoot, persoon met wie u wettelijk samenwoont of feitelijke partner een aandeel van de woning of bouwgrond waarop een recht van erfpacht op opstal is gegeven.*
 • Uw woning is onbewoonbaar of ongeschikt verklaard, max. 2 maanden voor uw inschrijving.*
 • Uw woning niet aangepast is aan uw fysieke handicap.*
 • U of een gezinslid heeft een handicap en komt in aanmerking voor een ADL woning.*
 • Uw woning is gelegen in een ruimtelijke bestemmingszone in België waar wonen niet toegelaten is. m Uw woning wordt ontruimd voor sociale woonprojecten of sociaal beheer.
 • U verloor het beheer van uw woning door een faillietverklaring (artikel XX.32 van het Wetboek Economisch Recht) of ten gevolge van een collectieve schuldenregeling (deel V, titel IV van het Gerechtelijk Wetboek).*
*In de volgende gevallen moet u uw woning verkopen. U moet dit binnen het jaar doen nadat u een sociale woning huurt.