Ik ben ingeschreven wat nu?

Plaats op de wachtlijst
Je krijgt van ons via de post je inschrijvingsbewijs en je definitief inschrijvingsnummer. Hou dit zeer goed bij.
Daarna kom je op de wachtlijst terecht. Je plaats op de wachtlijst is afhankelijk van je puntenscore. Hoe hoger je puntenscore, hoe hoger je op onze wachtlijst staat. Onze wachtlijst werkt dus niet chronologisch zoals de wachtlijst van een sociale huisvestingsmaatschappij. Bv. De Mandel
Om je plaats op de wachtlijst te kennen, kan je:

  • Langskomen op onze zitdagen in het Welzijnshuis (Gasthuisstraat 10, RL)

Maandag

8u30-12u

13u-16u30

Dinsdag

 

13u-16u30

Woensdag

 

13u-16u30

  • Of telefoneren naar het SVK: 051/ 35 68 86 (elke werkdag van 8u30 – 12u)

OPGELET: In alle oneven jaren actualiseren we onze wachtlijst. Je krijgt dan van ons een brief waarin we je vragen of je nog steeds een woning wilt huren. Je kan je woningkeuze dan ook aanvullen of veranderen. We controleren ook of je dan nog steeds aan de inschrijvingsvoorwaarden voldoet. Je dossier kan geschrapt worden als je te laat of niet reageert op de actualisatie of niet meer voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden.
Het is belangrijk dat je iedere wijziging in je situatie onmiddellijk meldt aan het SVK. Het kan je plaats op de wachtlijst veranderen.

Wanneer zal ik een uitnodiging ontvangen?
Wanneer er een woning vrijkomt die voldoet aan je woonwensen en je tussen de 1e en 20e plaats op de wachtlijst staat, zal je een interessebrief ontvangen. Wanneer je zo’n brief krijgt, betekent het dus niet dat je op de eerste plaats staat of dat je de woning zal kunnen bezichtigen!
Het is belangrijk om op élke interessebrief te reageren, anders kan je misschien geschrapt of op wacht geplaatst worden.
Wanneer je geïnteresseerd bent in de woning én op de eerste plaats staat, nodigen we jou uit om de woning te bezichtigen. Tijdens de bezichtiging dien je te beslissen of je de woning al dan niet wil huren.

Kan ik een woning weigeren?
Ja, dat kan. Je kan één maal een woning weigeren. Indien je hoger op de wachtlijst staat dan de kandidaat die de woning aanvaardt heeft, kom je wel drie maanden op wacht te staan. Dit wil zeggen dat je drie maanden lang geen interessebrieven zal ontvangen. Indien je een tweede keer een woning weigert en opnieuw hoger staat dan de kandidaat die de woning aanvaardt, krijg je één jaar lang drie strafpunten.
Wanneer je één maal niet reageert op een interessebrief en hoger staat op de wachtlijst dan de kandidaat die de woning aanvaardt, kom je ook drie maanden op wacht te staan. Wanneer je een tweede maal niet reageert, wordt je geschrapt van onze wachtlijst.
Indien je weigert, maar lager staat dan de kandidaat die de woning aanvaardt, heeft dit geen invloed op je dossier. Je kan ook een woning gemotiveerd weigeren. Bijvoorbeeld omdat de huurprijs te hoog is, je toch niet in de gekozen gemeente wil wonen,… Dit telt dan niet als een weigering.

Toewijzing van een woning?
Wanneer je op de eerste plaats stond voor een woning en je tijdens de bezichtiging meldde dat je de woning graag zou huren, zal je een brief ontvangen met alle uitleg omtrent de huurwaarborg, het huurcontract, de sleutels, de plaatsbeschrijving,…
Indien je een assistent hebt in het OCMW ontvangt hij/zij ook deze brief. Indien je een schuldbemiddelaar hebt, hebben we eerst een akkoord nodig van je bemiddelaar vooraleer je de woning kan huren.

OPGELET
: Wanneer je een huurcontract tekent bij het SVK, moet je binnen één jaar Nederlands kunnen. Voor meer info kan je terecht bij je huurbegeleider.

Waar kan ik terecht met mijn klachten?

Contacteer dan gerust uw contactpersoon bij het SVK. Zo kunnen we samen naar een oplossing zoeken. Vinden we geen oplossing? Stuur dan binnen de 30 dagen een aangetekende brief met de reden waarom u niet akkoord gaat naar:
Agentschap Inspectie RWO - toezichthouders
Havenlaan 88 bus 22
1000    Brussel
De toezichthouder onderzoekt uw vraag en bezorgt een antwoord aan u en aan het SVK binnen de 30 dagen na uw aangetekende brief.