Overzicht dringende problemen

Vaak is het moeilijk om in te schatten als een probleem al dan niet dringend is. Daarom maakten wij volgend overzicht.

  • Brand : bel meteen naar de brandweer op het nummer 112. Brand dient eveneens gemeld te worden aan het Sociaal Verhuurkantoor.
  • Gasgeur : Bel onmiddellijk naar de gasfirma op het nummer 0800 650 65. Daarna breng je het Sociaal Verhuurkantoor op de hoogte.
  • Geen verwarming : Bel naar het onthaal op het nummer 051/35.68.86.
  • Geen warm water : Bel naar het onthaal op het nummer 051/35.68.86.
  • Waterleiding kapot : Bel naar het onthaal op het nummer 051/35.68.86
  • Groot lek aan de verwarming : Bel naar het onthaal op het nummer 051/35.68.86
  • Toilet loopt over : Bel naar het onthaal op het nummer 051/35.68.86
  • Er is stormschade : Bel naar het onthaal op het nummer 051/35.68.86
  • Er is geen elektriciteit : Bel naar het onthaal op het nummer 051/35.68.86