Opzeg huurcontract

De huur opzeggen :


Wanneer je een andere woning zou hebben gevonden, is het belangrijk om uw huurcontract bij het Sociaal Verhuurkantoor op te zeggen. Een opzegperiode duurt steeds 3 maanden. Dit geldt zowel bij een verhuis naar een woning op de private huurmarkt, als naar een woning van een huisvestingsmaatschappij.

Een opzegbrief dient steeds zowel aangetekend als gewoon verstuurd te worden naar het Sociaal Verhuurkantoor. De opzeg gaat in op de eerste dag van de volgende maand. Het is de datum van de poststempel die telt. Als de aangetekende zending bijvoorbeeld op 15 maart werd verstuurd, zal de opzegperiode op 01 april ingaan en lopen tot 30 juni. De huur dient ook tijdens de opzegperiode betaald te worden.

Een opzegbrief dient aan verschillende zaken te voldoen. Daarom kan u hier een blanco exemplaar van een correcte opzegbrief terug vinden.

Wat gebeurt er gedurende de opzegperiode?


 • Er wordt vanuit het sociaal verhuurkantoor met u een afspraak gemaakt op een voorlopige plaatsbeschrijving op te maken. Dit om u mee te geven welke werken door u nog dienen uitgevoerd te worden tegen het einde van de opzegperiode.
 • Er wordt een datum vastgelegd wanneer de afsluit zal plaatsvinden.
 • De woning dient volledig leeg te zijn voor de datum van afsluit en dient netjes terug gegeven te worden. Wanneer er een kuisploeg dient te komen na de opzegperiode, wordt dit aan u doorgerekend.
 • Wij verwachten dat u ons, na afspraak, toegang tot de woning verleent om met nieuwe kandidaat-huurders de woning te komen bezichtigen.

Wat wordt er van u als huurder verwacht voor de afsluit?


 • U dient zelf de opzeg te doen van uw telefoon, tv-distributie en internet..
 • De opgemerkte beschadigingen worden hersteld.
 • De woning is gepoetst en wordt netjes terug gegeven.
 • Lichtschakelaars en stopcontacten die mee geverfd zijn moeten verfvrij gemaakt worden.
 • Indien u roker bent, verwachten wij dat de muren opnieuw wit geverfd worden of netjes afgewassen worden.
 • In elke kamer dienen de lusterklemmen nog aan de bedrading te zitten.
 • De woning dient helemaal ontruimd te zijn.
 • U bent verantwoordelijk voor de woning zolang u de sleutel heeft. Wanneer u een C.V. ketel heeft dient u erop te letten dat deze in de winter niet bevriest.

Wat gebeurt tijdens de afsluit aan het einde van de opzegperiode?


 • Er wordt een definitieve plaatsbeschrijving opgemaakt. Alle huurschade die wordt opgemerkt zal aan u worden doorgerekend.
 • Alle sleutels dienen te worden afgegeven aan de huurdersbegeleider.
 • De overname van gas, water en elektriciteit worden in orde gebracht.

Wat gebeurt er na de afsluit?


Er wordt een berekening gemaakt van het openstaande saldo van de huurder. Dit bedrag wordt afgetrokken van de huurwaarborg. Het restbedrag wordt vrijgegeven.