Vermindering onroerende voorheffing

De onroerende voorheffing is een belasting die de eigenaar moet betalen.

In enkele gevallen krijgt de eigenaar een vermindering op de onroerende voorheffing omdat de inwonende huurder voldoet aan bepaalde voorwaarden.
Als jij hieraan voldoet, zal je hiervoor een brief krijgen. In deze brief staat genoteerd welk bedrag de eigenaar heeft ontvangen. Dit bedrag zal de eigenaar aan jou moeten terugbetalen.

Wat moet je als huurder doen?
Heb je de brief ontvangen? Geef deze brief aan jouw huurbegeleider.

Jouw huurbegeleider vraagt het geld op bij de eigenaar en stort dit door op jouw rekening. Dit gebeurt altijd via het SVK zodat we de betaling mee kunnen opvolgen.

De voorwaarden om een vermindering op de onroerende voorheffing te krijgen zijn:

  • Je hebt minstens twee kinderen waarvoor je kinderbijslag ontvangt en die gedomicilieerd zijn in de huurwoning.
  • Je hebt een handicap die is vastgesteld voor je 65 jaar geworden bent. De vermindering wordt toegekend wanneer:
    • Je handicap ervoor zorgt dat je 1/3de of minder kan verdienen van wat een persoon zonder handicap zou verdienen.
    • Je handicap je zelfredzaamheid doet dalen met ten minste 9 punten.
    • Je een invaliditeit hebt van minstens 66%.