Voordeel onroerende voorheffing

De onroerende voorheffing is een belasting op onroerende goederen, zoals bijvoorbeeld een woning. Als huurder hoeft u zich hier echter geen zorgen om te maken. Dit is een kost voor de eigenaar van de woning.
Het kan echter voorkomen dat de eigenaar een vermindering krijgt op zijn onroerende voorheffing omdat de inwonende huurder voldoet aan de voorwaarden om een vermindering te krijgen. Hiermee bedoelen we dat de eigenaar een vermindering krijgt door de huurder. Als huurder krijgt u hiervan een brief en heeft u recht op het geld die de eigenaar in vermindering heeft gekregen.
Wanneer u een dergelijke brief ontvangt, licht u best uw huurdersbegeleider in, die dan de nodige stappen zal ondernemen.

De voorwaarden om een vermindering op de onroerende voorheffing te krijgen zijn :

  • U hebt minstens twee kinderen waarvoor u kinderbijslag ontvangt en die gedomicilieerd zijn in de huurwoning.
  • U hebt een handicap die is vastgesteld voor u 65 jaar geworden bent. De vermindering wordt toegekend wanneer:
  • uw handicap ervoor zorgt dat u 1/3de of minder kan verdienen van wat een persoon zonder handicap zou verdienen.
  • uw handicap uw zelfredzaamheid doet dalen met ten minste 9 punten.
  • u een invaliditeit hebt van minstens 66%