Onderhoud schouwen en boilers

Een van de huurdersverplichtingen is het onderhoud van de schouwen en boilers.

Het onderhoud van een boiler dient om de 2 jaar plaats te vinden, van een schouw is dit jaarlijks.

Het Sociaal Verhuurkantoor volgt dit voor u op, en brengt u op de hoogte wanneer uw toestel of schouw aan onderhoud toe is. Als huurder dient u echter  zelf in te staan voor de betaling van de factuur.