Onderhoud schouwen en boilers

Het onderhoud van de schouwen en boilers is een huurdersverplichting.

Wanneer?
Het onderhoud van de boiler moet elke twee jaar gebeuren.
Het onderhoud van de schouw moet elk jaar gebeuren.

Wie?
Schouw: Je krijgt jaarlijks een herinneringsbrief met de melding dat jouw schouw onderhouden moet worden. Je moet zelf contact opnemen met de firma en je betaalt zelf de factuur.
Uitzondering: Huurders die maandelijks een forfaitair bedrag betalen worden zelf gecontacteerd door de firma en zullen ook geen factuur meer ontvangen.

Boiler: De firma waarmee het SVK samenwerkt, neemt automatisch contact met jou op wanneer jouw boiler onderhouden moet worden. Afhankelijk van jouw huurcontract, betaal je maandelijks een forfaitair bedrag of moet je de factuur achteraf betalen aan het SVK.