Ik kan niet betalen

We vragen je om de huur telkens voor de 10de van de maand te betalen.

Wanneer je de huur eens niet kan betalen, dien je dienst boekhouding te contacteren.
Er kan dan samen naar een oplossing gezocht worden.

Lukt het je niet om op korte termijn te betalen, dan kan er misschien afbetalingsplan opgesteld worden:

Het is ontzettend belangrijk dat betalingen goed worden opgevolgd en correct gebeuren. Want als je te veel schulden hebt bij ons, kunnen we beslissen om je uit huis te zetten.

Dienst boekhouding kan je contacteren via telefoon of mail:

Telefoonnummer: 051/35.68.86

E-mail: dienstboekhouding@svkregioroeselare.be