Ik kan niet betalen

De huur moet telkens vóór de 10de van de maand op de rekening van het SVK staan.

Wanneer je de huur eens niet kan betalen, moet je jouw huurbegeleider informeren.
Er kan samen gezocht worden naar een oplossing.

Lukt het je niet om op korte termijn jouw schuld in één keer te betalen, dan kan er een afbetalingsplan opgesteld worden.

Het is ontzettend belangrijk dat alle betalingen goed worden opgevolgd en correct gebeuren. Bij te veel schulden kan het SVK beslissen een gerechtelijk dossier op te starten met de vraag naar een uithuiszetting.