Huursubsidie

Wanneer je naar een woning van een SVK verhuist, is het mogelijk om een huursubsidie en een installatiepremie te krijgen van de Vlaamse Overheid. De huursubsidie is een maandelijkse toelage op de huurprijs. Een installatiepremie is een eenmalig bedrag die wordt toegekend. De installatiepremie wordt samen aangevraagd met de huursubsidie. De huurbegeleider regelt dit samen met jou tijdens het eerste huisbezoek. Het is belangrijk dat je domicilie-adres al in orde is. Zolang dit niet in orde is, kan jouw huursubsidie en installatiepremie niet aangevraagd worden.

Meer informatie rond de huursubsidie kan je terugvinden op de website van de Vlaamse Overheid: https://www.vlaanderen.be/de-vlaamse-huursubsidie