Huursubsidie

Wanneer je naar een woning van een Sociaal Verhuurkantoor verhuist, is het mogelijk om een huursubsidie en een installatiepremie te krijgen van de Vlaamse Overheid. De huursubsidie is een maandelijkse toelage op de huurprijs. Een installatiepremie is een eenmalig bedrag die wordt toegekend. De installatiepremie wordt samen aangevraagd met de huursubsidie. De huurdersbegeleider kijkt samen met de huurder om de huursubsidie en de installatiepremie aan te vragen.  

Meer informatie rond de huursubsidie kan u terugvinden op de website van de Vlaamse Overheid: https://www.vlaanderen.be/de-vlaamse-huursubsidie