Twee nieuwe premies toegevoegd aan Mijn VerbouwPremie

Mijn VerbouwPremie gaat binnenkort van start. Achter de schermen wordt druk verder gebouwd aan het online loket om de premie te kunnen aanvragen vanaf 1 oktober 2022. De wetgeving over Mijn VerbouwPremie is ondertussen in het Staatsblad verschenen op 6 mei 2022. Daarnaast zijn er nog enkele nieuwe ontwikkelingen. Zopas gaf de Europese Commissie groen licht om nog 2 extra premies toe te voegen aan Mijn VerbouwPremie. Het gaat over de premie voor hybride warmtepompen, als bijkomend type warmtepomp voor alle doelgroepen (die aanvankelijk verder via Fluvius zou lopen) én de premie voor een gascondensatieketel voor de laagste inkomensgroep (die aanvankelijk als oude renovatiepremie zou verder lopen).

Attesten voor aannemers

Voor de diverse investeringen die uitgevoerd worden in het kader van Mijn VerbouwPremie, worden er attesten ter beschikking gesteld die dienen ingevuld te worden door de aannemer bij de uitvoering van de werken en door de aanvrager toegevoegd aan de premieaanvraag. Alle attesten zijn opgenomen op de websitepagina van de desbetreffende premie waarvoor u een attest nodig hebt. Deze attesten in pdf-formaat kunnen digitaal ingevuld worden door de aannemer. U hoeft deze dus niet af te drukken. Dit vergemakkelijkt ook het toevoegen van documenten bij de premieaanvraag.

De attesten van Fluvius die vroeger gebruikt werden bij de uitvoering van de werken, blijven geldig voor werken die al zijn uitgevoerd. Voor werken die nu worden uitgevoerd of nog moeten opstarten, wordt gevraagd om steeds de nieuwe attesten te gebruiken.  

Mijn VerbouwLening gaat van start op 1 september 2022

De huidige Vlaamse 0%- energielening tot 15.000 euro via de energiehuizen voor specifieke doelgroepen wordt vanaf 1 september vervangen door Mijn VerbouwLening tot 60.000 euro per wooneenheid. De doelgroep van deze lening zijn eigenaar-bewoners uit de laagste en middelste inkomenscategorie van de nieuwe Mijn VerbouwPremie. Ook verhuurders via een sociaal verhuurkantoor en private verhuurders zullen in aanmerking komen. De maximale looptijd van Mijn VerbouwLening zal 25 jaar bedragen. Er wordt verwacht dat deze wetgeving in de eerste helft van juli 2022 finaal wordt goedgekeurd door de Vlaamse Regering. 
 
Mijn VerbouwLening zal kunnen aangevraagd worden voor alle categorieën van werken binnen Mijn VerbouwPremie én wordt uitgebreid met investeringen in zonnepanelen, waarvoor de premie verder loopt bij Fluvius. Per categorie van werken is een maximaal ontleningsbedrag van toepassing. De nieuwe Mijn VerbouwLening kan niet gecombineerd worden met het renteloze renovatiekrediet, dat van toepassing is bij de aankoop van een woning of appartement met een slechte energieprestatie.
 
Op deze website vindt u meer informatie over Mijn VerbouwLening (onder voorbehoud van definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering). 


Terug naar het overzicht