SVK Regio Roeselare

Welkom op de website van het Sociaal Verhuurkantoor Regio Roeselare VZW.

Het Sociaal Verhuurkantoor huurt woningen in op de privémarkt, en verhuurt deze aan een doelgroep die het op de private huurmarkt erg moeilijk heeft om een kwalitatieve woning te huren.

Via deze website trachten we zowel kandidaat-huurders, huurders en verhuurders op een eenvoudige manier alle nodige informatie te verspreiden.


In de kijker

Openingsuren juli en augstus 2019


Van 1 juli 2019 t.e.m. 31 augustus 2019 zijn de zitdagen in het Welzijnshuis, alsook de telefonische bereikbaarheid beperkt door de verlofperiode.

lees verder

 

Artikel woonwoord: Kwalitatieve huurbegeleiding bij SVK's


Alle sociale verhuurkantoren organiseren boven op het huren en verhuren van woningen een intensieve huurbegeleiding van hun huurders. Maar wat is de rode draad van een kwalitatieve huurbegeleiding? Wij staken ons licht op bij Els Van Der Hoeven van SVK WoonregT, An Bevernage van SVK-OCMW Gent en Lies Buyse van SVK Regio Roeselare.

lees verder

 

Project Hectaar


Het Sociaal Verhuurkantoor regio Roeselare heeft momenteel ook enkele samenwerkingen lopen met projectontwikkelaar Hectaar.

lees verder

 

Vlaams Woninghuurdecreet vanaf 1/01/2019


Op 9 november 2018 kondigde de Vlaamse Regering het Vlaams Woninghuurdecreet af. Alle huurcontracten die vanaf 1 januari 2019 worden gesloten voor een huurwoning in Vlaanderen vallen onder de nieuwe regelgeving. In het decreet staan de basisprincipes met betrekking tot o.a. de staat van het gehuurde goed, de duur van de huurovereenkomst, de opzeggingsmogelijkheden, de overdracht van de huurovereenkomst, de onderverhuring, de indexatie en de eventuele herziening van de huurprijs. Het decreet bevat ook vernieuwingen op het vlak van medehuur en studentenhuurovereenkomsten.

lees verder